کلیه موارد (2)

آپارتمان 50 متری - محدوده حصارک پائین
فروش: 310 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی
9 سال ساخت2 متر تجاری
مسکونی تجاری 110 متری - محدوده حصارک پائین
فروش: 3.45 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی
20 سال ساختانباری20 متر تجاری